mes doo proizvodi

Karakteristike

 • Do 60 testova/ sat
 • 21 parametar /3 histograma
 • Dvokanlana metoda električne impedence za brojanje ćelija
 • Kolorimetrijska metoda za HGB determinante
 • Otopina liza bez cijanida
 • Mala zapremina uzorka, mala potrošnja reagensa
 • Venska puna krv / kapilarna krv 9,8ul / test
 • Pre-dilutorni mod 20ul / test
 • Veliki ekran osetljiv na dodir od 10,1 ”
 • Pametan i user-friendly softver
 • Kompletan sistem (instrument, reagensi, kontrole,
  kalibratori)
 • Europski proizvod- Mađarska
 • Ugrađen termalni printer
 • Dvokanalna metoda impedence za brojanje ćelija
 • Vanjsko napajanje za rad bez smetnji, bez buke
 • Vanjsko opcionalno uzmeljenje
 • LED kolometerijska metoda za HGB determinante
 • Kapacitet pohranjivanja do 200.000 rezultata
  pacijenata
 • Jednostavan pristup modularnom dizajnu za jednostavno održavanje
 • Kompletna funkcija samotestiranja
 • Unaprijed definisane metode čišćenja
 • Automatsko čišćenje tokom pokretanja i isključivanja kako bi se osiguralo dobro stanje analizatora
 • Povratno ispiranje/aktivacija funkcije u svakom ciklusu automtsko-čišćenje
 • Automatsko čišćenje karakteristično na svakih 30-150 testova
 • RFID zaštićeno pakovanje reagensa
 • L-J I X-B QC grafikoni
 • Prilagođen QC grafika
 • Dvosmjerni LIS za brz i pouzdan prijenos podataka
 • Ručna / automatska kalibracija
 • Venska krv / kapilarna krv / pre-dilutirani mod
 • 24-satna podrška kompanije Diagon