mes doo zenica o nama

MES d.o.o. je preduzeće osnovano 2002. godine sa primarnom djelatnošću prodaje medicinske opreme i potrošnog materijala. Bitna odrednica naše poslovne politike je kompletna usluga, tako da uz ponuđene aparate obezbjeđujemo obuku korisnika za rad, uz naše produkt specijaliste, ili produkt specijaliste samog proizvođača opreme, kao i prilagođene edukacije.

Neizostavno je spomenuti da su naši serviseri, sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, certificirani od strane proizvođača opreme, a ulaganje u obrazovanje i edukaciju nam je primarna aktivnost.

Kroz dugogodišnje iskustvo fokusirali smo se na praćenje i uvođenje najnovijih dostignuća u medicinskoj tehnologiji na tržište Bosne i Hercegovine. Prisustvom na svim svjetskim kongresima i sajmovima iz oblasti medicine, te oftalmologije i laboratorijske dijagnostike, godinama uspjevamo ispuniti ovaj cilj, te biti u korak sa inovacijama i novim tehnologijama. Više od 20 međunarodno priznatih proizvođača vjeruje u našu stručnost i vještine.

mes doo zenica o nama

Mi nismo samo trgovačka kompanija, već veza između medicinske industrije i korisnika. Naš opsežni portfelj proizvoda omogućava nam da isporučujemo uređaje i pribor, te potrošne materijale za sve potrebe. Kao pružatelj potpunih usluga za ordinacije i bolnice, posebno u području oftalmologije, sve dolazi iz jednog izvora.

Kao porodična kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, razumijemo zahtjeve iz medicinske oblasti. Naši visokokvalificirani zaposlenici i najsloženije projekte provode individualno i prilagođeno specifičnim potrebama svakog klijenta.

O nama