O nama

Dobrodošli na MES d.o.o

Cilj preduzeća MES d.o.o. je biti vodeći u pružanju vrhunske kvalitete koji zadovoljava potrebe dobavljača i kupaca.

MES d.o.o. je preduzeće osnovano 2002. godine sa primarnom djelatnošću prodaje medicinske opreme i potrošnog materijala. Jedna od najvažnijih odrednica poslovne politike preduzeća je kompletna usluga, tako da uz ponuđene aparate obezbjeđujemo kvalifikovan servis certificiran od strane proizvođača opreme. Preduzeće ima tri stalno zaposlena servisera i vlastiti vozni park, što osigurava brzu i efikasnu uslugu, te odziv u roku od 24 sata.

Proširena djelatnost MES -a

Vrhunski svjetski podovi za održavanje Evropskih i svjetskih takmičenja

Ponuda preduzeća MES d.o.o. je 2006. godine proširena na još jedno polje – prodaju sportske opreme, montažu i ugradnju vrhunskih sportskih podova koji zadovoljavaju sve potrebne norme za održavanje Evropskih i svjetskih takmičenja, kao i prodaju i montažu vrhunskih LED displeja. Takođe, naše stručno osoblje je specijalizirano za mjerenje foto finiša.

24 sata servis

Servis je lociran u Zenici, ali najčešće radimo na terenu. Posjedujemo odgovarajuće certifikate o završenim edukacijama za održavanje medicinske opreme iz zastupničkog programa MES-a, izdate od strane proizvođača opreme. Osim medicinske opreme, naši serviseri posjeduju certifikate za montažu i održavanje sportske opreme i displeja.

Cilj servisa

Cilj servisa je odziv u roku 24 sata od prijema poziva, a činimo sve u smislu da to i postignemo. Koliko smo u tome uspješni, mogu prosuditi mnogobrojni korisnici naših usluga.

Važno je napomenuti da su usluge servisa potpuno besplatne u garantnom roku,izvan garantnog roka cijena servisa je primjerena trenutnoj ekonomskoj situaciji u našem društvu.

Standard ISO 9001:2008

Cilj preduzeća MES d.o.o. je biti vodeći u pružanju vrhunske kvalitete koji zadovoljava potrebe dobavljača i kupaca. U skladu sa primjenjivim zakonskim propisima, uveli smo sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008. Takođe, posjedujemo AA certifikat bonitetne izvrsnosti.