mes doo zenica servis

Servis je lociran u Zenici, ali najčešće radimo na terenu. Posjedujemo odgovarajuće certifikate o završenim edukacijama za održavanje medicinske opreme iz zastupničkog programa MES-a, izdate od strane proizvođača opreme. Osim medicinske opreme, naši serviseri posjeduju certifikate za montažu i održavanje sportske opreme i displeja.

Cilj servisa je odziv u roku 24 sata od prijema poziva, a činimo sve u smislu da to i postignemo. Koliko smo u tome uspješni, mogu prosuditi mnogobrojni korisnici naših usluga. Važno je napomenuti da su usluge servisa potpuno besplatne u garantnom roku,izvan garantnog roka cijena servisa je primjerena trenutnoj ekonomskoj situaciji u našem društvu.

Pored tehničke komponente, polažemo mnogo pažnje i na stručnu komponentu,u čemu nam pored zaposlenih pomažu i naši spoljni suradnici,koji nam dugogodišnjim radom sa našim aparatima u svojim laboratorijima i kabinetima pomažu da sve eventualne nastale tehnološke probleme riješimo na obostrano zadovoljstvo.

Sve gore navedeno potkrepljujemo činjenicom da trenutno održavamo preko 100 aparata koji se nalaze, kako u javnim tako i u privatnim zdravstvenim ustanovama, u cijeloj Bosni i Hercegovini. Što se tiče sportske opreme, najveća referenca nam je atletski stadion u Zenici, a gradsku arenu smo opremili sa 4 displeja, koja uredno održavamo. Takođe smo specijalizirani za mjerenje foto finiša.

mes doo zenica servis

Servis