mes doo proizvodi

Najbolje performanse u svojoj kategoriji!

CERA STAT 4000 je spektrofotometar koji vrši kvantitativnu analizu parametara CRP i HbA1c. Visoka preciznost uređaja daje brze i pouzdane rezultate u roku od maksimalno 3 minute. Izvrsnost testova dokazuju NGSP, IFCC i ISO certifikati.

Samo neke od karakteristika koje CERA STAT 4000 spektrofotometar izdvajaju od drugih je maksimalna prilagođenost potrebama korisnika, koja uvelike olakšava rad. LCD ekran na dodir u boji je jedna od značajnih napredaka, u odnosu na starinske alfanumeričke ekrane, auto-loader minimalizira mogućnost pogreške, glasovne i slikovne upute su tu da bi osigurale da se svaki korak ispravno uradi, takođe tu je ugrađeni termalni printer, te USB i RS-232C izlaz za lakšu konekciju i prenos podatka.

Što je najbitnije, za dijagnostiku vam je dostatna samo jedna kapljica kapilarne krvi, ali aparat takođe može raditi i sa uzorkom venske krvi za HbA1c, a CRP analizu pored navedenih, može raditi i iz uzorka plazme/seruma.