mes doo proizvodi

Karakteristike Aparata:

 • 8 nezavisnih mjernih kanala;
 • Koagulacijsko testiranje punog spektra;
 • Imunološki, hromogeni testovi;
 • Propusnost: 300 PT testova u satu/ 170 PT + APTT testova u satu;
 • Kapacitet: 150 uzoraka;
 • Cap Piercing (opcija).
 • Liquid crystal touch screen;
 • Kapacitet do 1000 kiveta;
 • Jedinstvena rotirajuća ruka;
 • 44 pozicije za reagense;
 • USB konekcija za nadogradnju softwera;
 • Barcode čitač za uzorke i reagense.