Absoulu A/B UBM

Oftalmologija/ Ultrazvuk
Izvrsnost snimanja oka u novoj ultrazvučnoj platformi

CENTRIC 150

Centrifuge
CENTRIC 150 je idealan i pristupačan izbor centrifuge za ...

ShredTion

Tretman infektivnog otpada
Ovaj uređaj je inovativno i dugoročno rješenje za učinkovito ...

SinTion

Tretman infektivnog otpada
Učinkovito i sigurno rješenje za dezinfekciju i sterilizaciju infektivnog ...

SAT 450

Biohemija
Potpuno automatizirani analizator sa direktnim pristupom, dizajniran da podrži ...

Vegasys

Biohemija
Otvoreni automatski analizator za kliničke laboratorije. Radi imunoturbidimetriju i ...

Liasys

Biohemija
Potpuno automatizovan, direktni pristup, kontinuirano punjenje, stolni otvoreni analizator ...