EXDIA PT10

Laboratorija na čip!

Exdia PT10 pojednostavio je cijeli koncept tradicionalnog kliničko-hemijskog testiranja sa malim i laganim kompaktnim analizatorom koji koristi suhi reagens.

Exdia PT10 je lako prenosiv, jednostavan za upotrebu i kompatibilan je sa bolničkim kompjuterskim sistemima, što ga čini pogodnim za upotrebu u različitim okruženjima za opštu biohemiju i analizu lipida.

  • Brzi rezultat testa – Omogućava brzu i tačnu dijagnostiku u roku od 10 minuta
  • Višeparametarsko testiranje – Određuje do 9 parametara po 1 testu sa unaprijed konfigurisanim test kertridžom (simultano testiranje do 9 analita). Optimizirana kombinacija više parametara omogućava brzu i preciznu dijagnostiku
  • Mala količina uzorka – 70 µL uzorka pune krvi
  • Jednostavan i potpuno automatski sistem – Jednostavna primjena uzorka krvi i punjenje kertridža za testiranje u 3 jednostavna koraka.
  • Povezanost – Povezuje se na HIS/LIS/EMR i PC za efikasno upravljanje bazom podataka (HL7,ASTM,POCT1-A)
  • Tačnost – Preko 99% korelacija sa centralnim laboratorijskim analizatorom. Visoka osjetljivost i stabilnost korištenjem suhe hemije, mikrofluidne tehnologije i kolometrijske metode
  • Automatski QC– Samodijagnostika sa EQC filterom. Nadgleda i reguliše optički modul sa ugrađenim EQC čipom
Expedia PT100 Cartridge Analytes
ALB ALP ALT AST AMY BUN CHOL CREA DBIL GGT GLU HbA1C HDL LDL+ TBIL TRIG TP aAg+
Hepatitic Test 9
Lipid Test 5
Wellnes Test 9
Biochemistry Test 9
HbA1c Test