Sabio 140

Automatski ESR Analizator SABIO

Sabio automatski ESR analizatori dolaze u 2 verzije – SABIO JR i SABIO 140, te imaju potpunu integraciju u hematološkim laboratorijama direktnim određivanje ESR iz istog uzorka krvi koji služe za analizu KKS (uzorak sa EDTA – ljubičasti čep). Svojom pametnom i inovativnom tehnologijom koja kombijnuje „ccd cam“ i međunarodno prihvaćenu Westergren metodu, pouzdan je izbor za male, srednje i velike laboratorije.

SABIO analizatori rade uz upotrebu „SMART“ kartice, ekološki su prihvatljivi, ne troše nikakav reagens, softver je „user-friendly“ sa LCD ekranom osjetljivim na dodir. Prijenos podataka na LIS je takođe jedna od prednosti ovog analizatora.

Sabio JUNIOR – 16 pozicija za uzorke, 7 inčni LCD ekran osjetljiv na dodir, eksterni štampač

Sabio 140 – 40 pozicija za uzorke (do 120 testova na sat),  10 inčni ekran osjetljiv na dodir, ugrađen termalni štampač (opcionalno eksterni štampač)