60 uzoraka na sat

D-Cell 60 je kvantitativni, automatizirani hematološki analizator i diferencijalni brojač leukocita za in vitro dijagnostiku, koji se koristi u kliničkoj laboratoriji. WBC 3-diff sa usavršenim sistemom reagensa bez cijanida.

19 parametara + 3 histograma

Parametri: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, histogrami WBC, RBC, PLT

Volumen uzoraka:
Pre-dilucija: 20 µL pune krvi;
Cijela krv: 13 µL pune krvi.

Mogućnost pohranjivanja 20.000 rezultata sa histogramima

 

Izvrnost u klasi 3-diff hematoloških brojača se ogleda i u brojnim user-friendly karakteristikama koje uvelike olakšavaju rad kao što su ugrađeni termalni printer, opcionalni bar kod skener, ugrađena i spoljna PC tastatura za komforan rad, veliki LCD ekran u boji te mogućnost konekcije na LIS.

  • Mjerenje svih parametara za analizu pune krvi, kapilarne krvi i prediluiranih uzoraka;
  • Automatsko doziranje diluenta u predilucionom modu;
  • Automatsko čišćenje aspiracione igle;
  • Programi za automatsko čišćenje aparata;
  • Niska potrošnja reagensa;
  • Automatska detekcija niskog nivoa reagensa;
  • Koncept rada ne zahtjeva korisničko održavanje;
  • Automatski odabir referentne grupe po starosnoj dobi i polu;
  • Automatska ili manuelna kalibracija;
  • Napredan sistem za dijagnozu i prijavu nepravilnosti u radu.