mes doo proizvodi

Biohemijski analizator SAT 450

Potpuno automatizirani analizator sa direktnim pristupom, dizajniran da podrži moderne laboratorije u postizanju poboljšane ekonomičnosti, smanjujući ponavljanje i ručno korištenje, istovremeno dajući visoko kvalitetne rezultate.

Potpuno automatizovan, direktni pristup, kontinuirano punjenje, stolni otvoreni analizator za analize kliničke hemije i imunoturbidimetrije.

Krajnja tačka, kinetika, deferencijacija, fiksno vrijeme, bihromatske i imnourbidimerije, mogućnost programiranja do 999 testova.

Reagensi

Do 72 reagensa se može postaviti u odjeljak sa frižiderom koji su raspoređeni u 4 uklonjiva nosača sa 16 pozicija i 8 ekstra pozicija za kontejnere.

Uzorci

4 univerzalna nosača za kontinuirano postavljanje uzoraka, kalibratora i kontrola. Svaki nosač sadrži do 15 čašica, 8 ekstra pozicija za hitne uzorke, kalibratore i kontrole. Rad hitnih uzoraka je omogućen u svakom momentu, do 450 testova na sat uključujući sa I.S.E.