Turbidimetrijski princip mjerenja za D-Dimmer

 • Dimenzije: visina 80mm, širina 195mm, dužina 310mm;
 • Težina: 2.5kg;
 • Napajanje: Eksterno, AC 100-250V, DC 9V, 5A;
 • Izlazni priključci: RS-232, 2 X USB, 80 mm širok termalni printer;
 • Inkubatorski blok: 37°C ± 0.1°C.
 • 4 nezavisna kanala za mjerenje (2 paralelna ili 4 single testa);
 • Puni opseg koagulacionih testova
  (skrining testovi, faktori, inhibitori i testovi definisani od strane korisnika);
 • Kvantitativno D-dimmer mjerenje;
 • LCD touch screen ekran;
 • Inovativan korisnički interfejs;
 • Vizuelni vodič kroz proces reakcije za jednostavnu i bezkontaktnu upotrebu;
 • Proces u realnom vremenu sinhronizovan sa ekranom i sa LED indikacijom;
 • QC funkcija;
 • Memorija sa mogućnošću proširenja;
 • 20 pozicija za predinkubaciju uzoraka;
 • 2 pozicije za grijanje reagenasa sa magnetnim mješanjem;
 • Ugrađen termalni printer;
 • 2 USB konektora za nadogradnju softvera i prenos podataka;
 • Bar kod čitač (opcija).
mes doo proizvodi