mes doo proizvodi

Protein analyzer

U liniji naših malih uređaja za brzu dijagnostiku, poseban značaj ima Mispa i2, proizvođača Agappe. Dimenzijama maleni nefelometar, daje brzu i tačnu dijagnostiku specifičnih proteina koji podupiru kliničku obradu različitih oboljenja poput upala, reumatskih bolesti, dijabetesa, bolesti bubrega, kardiovaskularnog rizika i mnogih drugih.

Agappe je jedna od pionirskih tvrtki u dijagnostičkom tržištu, koja pruža pravu sinergiju dva zlatna standarda – nefelometrijsku i turbiditmetrijsku tehnologiju – zajedno u jednom paketu. Značajna karakteristika MISPA i2 nefelometra je što koristi namjenska pakovanja reagenasa. U zavisnosti koliko često radite pojedini test, kupujete namjensko pakiranje za određeni broj testova, tako da se izbjegava gubitak/propadanje reagensa.

Malo pakovanje sadrži 15 testova, uključujući svu potrebnu opremu za rad, a veliko pakovanje sadrži 30 testova, takođe sadrži svu potrebnu opremu za rad. Što je vrlo bitno, kalibracija se vrši uz pomoć „IC Smart Card“ što minimalizira mogućnost pogreške u kalibraciji. Na tu temu, napravljena je i kratka studija koju možete pročitati na linku ispod:

Kontrolu rezultata možete vršiti sa proteinskom multiparametarskom kontrolom, izuzev HbA1c, koji ima posebnu kontrolu. HbA1c reagensi posjeduju NGSP certifikat.

  • 25 parametara;
  • Kalibracija pametnom karticom;
  • User friendly postupak u 3 koraka;
  • Automatska inkubacija;
  • Automatska rotacija i auto mixer;
  • Grafički prikaz;
  • Termalni printer;
  • 30 minuta rezervne baterije;
  • Memorija 500 rezultata;
  • Barkod čitač (opcija).

U početnom paketu uz Mispa i2 dolazi sva dodatna oprema potrebna za rad. To uključuje dvije manualne pipete varijabilnog volumena i jednu automatsku elektronsku pipetu, takođe varijabilnog volumena, stalak za pipete, stalak za kivete, a uz svaki kit dolaze kivete i nastavci za pipetu, te IC Smart Card kartica za kalibraciju.