mes doo proizvodi

Automatizovani perimetar za vidno polje

Frey perimetri pokrivaju cijeli spektar tehnologija za testiranje vidnog polja od kompletnog testiranja i analize podataka kod AP-300 do dimenzijski malog aparata, AP-50, za brzi skrining glaukoma. AP-300 je moderni i inovativni automatizovani pe-rimetar.

AP-300 je napredna dijagnostička platforma koja koristi kinetičku i statičku perimetriju uključujući Bi-jelo na bijelo perimetriju, Plavo na žuto (SWAP) peri-metriju, Flicker i Goldmanovu kinetičku perimetiju. AP-300 dolazi sa širokom lepezom strategija i parametara za testiranje. Intuitivni softver omoguča- va lako manevrisanje i rad putem ekrana na dodir.