MES proizvodi

AP-300

Perimetri

Automatizovani perimetar za vidno polje

Frey perimetri pokrivaju cijeli spektar tehnologija za testiranje vidnog polja od kompletnog testiranja i analize podataka kod AP-300 do dimenzijski malog aparata, AP-50, za brzi skrining glaukoma. Frey softver je dizajniran da bude jednostavan za upotrebu i da ima pregršt opcija.

AP-300 je moderni i inovativni automatizovani pe- rimetar koji prati svjestke standarde u izvrsnosti kada je u pitanju testiranje vidnog senzitiviteta.

AP-300 je napredna dijagnostička platforma koja koristi kinetičku i statičku perimetriju uključujući Bi-jelo na bijelo perimetriju, Plavo na žuto (SWAP) peri-metriju, Flicker i Goldmanovu kinetičku perimetiju.

AP-300 dolazi sa širokom lepezom strategija i parametara za testiranje. Intuitivni softver omoguča- va lako manevrisanje i rad putem ekrana na dodir. Također je uključen računar velike kvalitete.