mes doo proizvodi

AP-250 i AP-250BY su automatizovani perimetri sa pozadinskim LED osvjetljenjem. Koriste zeleni LED Goldmanov stimulus veličine III.

AP-250BY u dodatku ima i Plavo na žuto testiranje sa plavim Goldanovim stimulusom veličine V i poza-dinskim žutim svjetlom za SWAP perimetriju.

Mogu se povezati sa svakim PC računarom koji ima Windows operativni sistem.