AP-50 je desktop model, lagani statički automatizovani perimetar idealan za dijagnoze glaukoma i klinike opšte prakse. AP-50 koristi bijeli LED stimulus i nudi veliki izbor strategija i testnih polja.

Kontrola fiksacije se izvodi automatski uz pomoć ugrađene kamere ili kontrolom pozicije slijepe mrlje.

Može raditi sa svakim računarom koji ima ugrađen Windows operativni sistem.