mes doo proizvodi

Izvrsnost snimanja oka u novoj ultrazvučnoj platformi

Kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja, Quantel Medical je kreirao iskorak sa novom 5-prstenastom tehnologijom na 20 MHz sondi, kao standardnoj sondi. Radi na principu emitiranja naizmjeničnih ultrazvuka pomoću 5 koncentričnih transduktora smještenih u jednoj sondi. Tako dobivene slike su spektakularne jer je cijelo oko sada vidljivo s izuzetnom razinom detalja.

Ova tehnologija:

 • Povećava dubinu vidnog polja za 70%
 • Povećava lateralnu rezoluciju za 27%
 • Održava visoku aksijalnu rezoluciju

Ključne karakterstike:

 • Povećana dubina omogućava vizualizaciju cijelog oka
 • Izuzetna rezolucija od prednjeg dijela vitreusa do stražnjeg zida
 • Nova UBM tehnologija za obradu slika koja omogućava različite načine snimanja
 • Senzor pokreta koji omogućava lociranje ultrazvučnog snopa u stvarnom vremenu u okularnom dijagramu – automatsko prepoznavanje pozicije sonde, i smjera ultrazvučne zrake (patentirana tehnologija) i intuitivan i jednostavan softver.

Dostupne sonde:

 • 15 MHz ili 20 MHz B-scan sonda
 • 50 MHz UBM sonda
 • Standardizirana A-sonda
 • A-sonda za biometriju i IOL kalkulaciju