mes doo proizvodi

Ultrazvučni sistem 3/1 – A/B Scan i UBM

COMPACT TOUCH je prenosiv A/B sken sistem koji se prilagođava današnjim kliničkim zahtjevima i sutrašnjim medicinskim izazovima oftalmologa. Sa visokokvalitetnim B-modom, i modom za biometriju i pahimetriju, Compact Touch postavlja standard među kompaktnim, prenosivim ultrazvučnim sistemima.

Zašto Compact touch?

Frekvencija sonde 15 MHz, 30% veća rezolucija 3u1 sistem;
Superiorna B-sken vizualizacija (nova zoom opcija);
Opcija biometrije u B-modu i A-sken sonda sa laserskim usmjerivačem;
Preciznost izračuna aksijalne dužine oka i izbor između 6 standardnih IOL formula, i 6 post-refraktivnih IOL formula;

 • Podesiva jačina signala (gain): od 20 do 110 dB;
 • Podesiva napredna jačina signala (T.G.C): od 0 do 30 dB;
 • Frekvencija A sonde: 11 Mhz;
 • Brzina prenosa ultrazvuka prilagodljiva u ovisnosti o segmentu oka, prisutnosti IOL-a ili sadržaja u vitreusu;
 • Implementirano raspoznavanje  tipova  tkiva:  fakično oko, afakično oko, PMMA, akrilni i silikonski materijal kod pseudofakičnih očiju;
 • Automatski izračun standardne devijacije i prosječne ukupne dužine oka kroz seriju od 10 mjerenja;
 • Način mjerenja: automatski, automatski + spremanje, manuelni;
 • Automatska detekcija skleralnog špica.
 • SRK-T, SRK II, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS;
 • Postoperativna kalkulacija refrakcije: pre- i post-operativna refrakcija, pre- i post-operativna keratometrija;
 • 6 različitih metoda za korekciju keratometrije i izračun implanta: dobijeno iz prijašnjih mjerenja, dobijeno iz refrakcije, pomoću kontaktne leće, Rosa regresijom, Shammas regresijom, Dvostruka K/SRK-T formula (Aramberrisova formula);
 • Izvučenih 7 vrijednosti za željenu ametropiju za svaku IOL (IOL koraci povećanja: 0.25D ili 0.50D).
 • Frekvencija: 15 MHz;
 • Razina sive boje 256;
 • Podesiva jačina signala: 20 – 110 dB;
 • Podesiva napredna jačina signala (TGC): 0 – 30 dB;
 • Manuelno i sinhronizirano podešavanje dinamičkog raspona: 25 – 90 dB;
 • Neograničeni kapacitet pohranjivanja slika i video sekvenci: do 40 sekundi.
 • Raspon mjerenja: 200-900 mikrona;
 • Preciznost: +/- 5 mikrona;
 • Frekvencija: 20 MHz (200mmX100mmX45mm).