Ultrazvučni biometar

Biometrija i iol kalkulacija

Axis Nano je visoko precizni A scan sistem koji ima mogućnost mjerenja svih tipova očiju i integrisanja najmodernijih IOL kalkulacijskih formula.

Malih dimenzija, velikih performansi

Najmanji biometar u svojoj kategoriji, Axis NanoTM je prenosiv i jednostavan za korištenje gdje god je to potrebno. Axis Nano sadrži karakteristike koje pružaju visoku preciznost u mjerenjima aksijalne dužine oka i IOL kalkulacijama, te postavlja standard u ultrazvučnoj biometriji. Axis Nano radi pomoću laptopa na Windows platformi.

 • Podesiva jačina signala (gain): od 20 do 110 dB;
 • Podesiva napredna jačina signala (T.G.C) od 0 do 30dB;
 • Frekvencija A sonde: 11 Mhz;
 • Elektronička rezolucija: 0,03 mm;
 • Dubina: 40/80 mm;
 • Ciljana zraka: LED ili laserska;
 • Brzina prijenosa ultrazvuka prilagodljiva u ovisno- sti o segmentu oka, prisutnosti IOL-a ili sadržaja u vitreusu;
 • Implementirano respoznavanje tipova tkiva: fakič- no oko, afakično oko, PMMA, akrilni i silikonski ma- terijal kod pseudofakičnih očiju;
 • Automatski izračun standardne devijacije i pros- ječne ukupne dužine oka kroz seriju od 10 mjerenja;
 • Način mjerenja: automatski, automatski + spremanje, manuelni;
 • Automatska detekcija skleralnog špica.
 • SRK-T, SRK II, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS;
 • Postoperativna kalkulacija refrakcije: pre- i post-operativna refrakcija, pre- i post-operativna keratometrija;
 • 6 različitih metoda za korekciju keratometrije i izračun implanta: dobiveno iz prijašnjih mjerenja, dobiveno iz refrakcije, pomoću kontaktne leće, Rosa regresijom, Shammas regresijom, Dvostruka K/ SRK-T formula (Aramberrisova formula), izvučenih 7 vrijednosti za željenu ametropiju za svaku IOL (IOL koraci povećanja: 0.25D ili 0.50D).

Ultrazvučna biometrija ostaje jedina tehnologija koja omogućava mjerenja svih vrsta oka uključujući oko sa gustom kataraktom. Sa povećanom potrebom za preciznim mjerenjem aksijalne dužine oka za nove IOL tipove, Axis Nano osigurava visoku preciznost, zahvaljujući visokom omjeru signala i šuma između pošiljaoca i primaoca, sa prilagođenim brzinama prema segmentu i tipu oka. Automatska detekcija skleralnog špica eliminiše pogrešne skenove (npr. kada je sonda okomita na optički nerv, umjesto skleru). IOL funkcija omogućava poređenje između različitih IOL tipova i formula:

 • 6 formula za standardnu IOL kalkulaciju;
 • 6 formula za post-refraktivnu IOL kalkulaciju.
 • Ugrađena baza podataka za operatera i pacijenta;
 • Kompatibilan sa PC i USB video printerima;
 • Zahvaljujući EMR funkciji moguće je spasiti podat- ke i prenositi ih između kompatibilnih softvera.