Multispot laser – Retinalninm fotokoagulator

Ergonomski oblikovan, lagan za rukovanje, VITRA 2 je baziran na novoj generaciji laserskog kaviteta sa povećanom maksimalnom snagom. Kompatibilan sa Haag Streit i Zeiss tipom špalt lampi nudi veliki izbor parametara odlično prilagođenih liječenju retinalnih oboljenja.

mes doo proizvodi

Multispot tretman

Karakterističan po radu na principu upotrebe zraka kratkog trajanja i apliciranja prilagodljivih šablona i nudi pregršt prednosti nad klasičnim single spot tretmanima. Namjenjen za upotrebu u liječenju očne patologije prednjeg i zadnjeg segmenata, uključujući retinalnu fotokoagulaciju i panretinalnu fotokoagulaciju vaskularnih i strukturalnih nenormalnosti rožnjače i horoidea te:

 • Proliferativnu i neproliferativnu dijabetesnu retinopatiju;
 • Koroidalnu neovaskularizaciju;
 • Retinalnu okluziju vena;
 • Liječenje horoidalne neovaskularizacije;
 • Vlaženje i zapaljenje rožnjače i prerane retinopatije;
 • Iridotomiju i trabekuloplastiku u zatvorenom i otvorenom glaukomu.

Multispot tehnologija – Nova era rada po šablonima

 • Kratko trajanje pulsa: 10 – 20 ms;
 • Manja kolateralna štete po okolno tkivo;
 • Ugodan tretman bolje tolerisan od strane pacijenta;
 • Izuzetno brz tretman (puni PRP u 2 sesije);
 • Kraće trajanje sesije u poređenju sa klasičnim tretmanom;
 • Elektronski kontrolisana emisija laserske zrake;
 • Parfocal zoom;
 • Kontinuirano varijabilna veličina tačke;
 • Raznovrsni sistemi isporuke laserske zrake.
mes doo proizvodi

Poslije tretmana, detaljan izvještaj se može generisati u PDF formatu, potom se može štampati ili spremiti na USB stick.

 • Kvadratni;
 • Linijski;
 • Kružni (parcijalni ili kompletni);
 • Mod trostrukog luka;
 • Single spot.
 • Vrsta lasera: Zeleni 532 nm;
 • Snaga na tkivo: 1500mW;
 • Trajanje pulsa: od 10 ms do konstantne   zrake;
 • Ciljajući snop: 635-650 nm;
 • Dimenzije: 18×19.5x30cm;
 • Težina: 5.6 kg;
 • Hlađenje: putem Peltierovog efekta.