MSD Meniscus probna stakla su razvijena prema najnaprednimijim tehnologijama, s ciljem utvrđivanja refraktivne pogreške ljudskog oka. Od 1980.godine MSD je prvi u Evropi proizvodio probna stakla koja odgovaraju staklima naočala.

Jedinstvena karakteristika MSD probnih stakala je u “meniskus” obliku: ovaj oblik odražava tipičnu konkavno-konveksnu geometriju uobičajenog stakla. Ako je ispitivanje vida provedeno sa meniskus probnim staklom, konačan odnos između recepta i konačnog proizvoda – naočala će biti bolji nego onaj dobiven upotrebom uobičajenih bi-konveksnih i bi-konkavnih probnih stakala.

MSD probna stakla su izrađena prema međunarodnim standardima prema ISO 9801:1997 i kompatibilna su sa svim vrstama probnih okvira izrađenih u skladu sa ISO 12867:1998.

MENISCUS SET 96 PROBNIH STAKALA MENISCUS SET 148 PROBNIH STAKALA MENISCUS SET 236 PROBNIH STAKALA
Pozitivne i negativne sferične leće:
0.25D – 0.50D – 0.75D – 1.00D – 1.25D
– 1.50D – 1.75D – 2.00D – 2.50D – 3.00D –
3.50D – 4.00D – 5.00D – 6.00D – 8.00D
– 10.00D
Pozitivne i negativne sferotorične leće:
0.25D – 0.50D – 0.75D – 1.00D -1.50D –
2.00D
Prizmatične leće:
1 Δ- 2 Δ- 3 Δ- 4 Δ
Dodaci:
-Red filter;
-Green filter;
-Zero power lens;
-Cross line.
Pozitivne i negativne sferične leće:
0,25D – 0.50D – 0.75D – 1.00D – 1.25D
– 1.50D – 1.75D – 2.00D – 2.25D – 2.50D
– 2.75D – 3.00D – 3.25D – 3.50D – 4.00D –
4.50D – 5.00D – 6.00D – 7.00D – 8.00D –
9.00D – 10.00D – 11.00D – 12.00D
Pozitivne i negativne sferotorične leće:
0.25D – 0.50D – 0.75D – 1.00D – 1.25D -1.50D – 1.75D – 2.00D – 2.50D – 3.00D
Prizmatične leće:
1 Δ- 2 Δ- 3 Δ- 4 Δ- 5 Δ
Dodaci:
– Maddox rods;– Cross line;
-Pinhole disk;
-Stenopiac slit;
-Red filter;
-Green filter;
-Occluder.
Pozitivne i negativne sferične leće:
0.12D – 0.25D – 0.50D – 0.75D – 1.00D – 1.25D – 1.50D- 1.75D – 2.00D – 2.25D – 2.50D – 2.75D – 3.00D
– 3.25D – 3.50D – 3.75D – 4.00D – 4.50D – 5.00D
– 5.50D – 6.00D – 6.50D – 7.00D – 7.50D – 8.00D –
9.00D – 10.00D – 11.00D – 12.00D – 13.00D – 14.00D –
15.00D – 16.00D – 18.00D – 20.00D
Pozitivne i negativne sferotorične leće:
0.12D – 0.25D – 0.50D – 0.75D – 1.00D – 1.25D – 1.50D- 1.75D – 2.00D – 2.25D – 2.50D – 2.75D – 3.00D –
3.25D – 3.50D – 4.00D – 4.50D – 5.00D – 6.00D<
Prizmatične leće:
1 Δ- 2 Δ- 3 Δ- 4 Δ- 5 Δ- 6 Δ- 7 Δ- 8 Δ-9 Δ- 10 Δ
Dodaci:
– Maddox rods;– Cross line (2 pieces);-Pinhole disk;
-Stenopiac slit;
-Red filter;
-Green filter;
-Occluder;
-Zero value lens;
-Frosted lens.