MES proizvodi

MSD PROBNA STAKLA

Foropteri / probna stakla:

MSD Meniscus probna stakla su razvijena prema najnaprednimijim tehnologijama, s ciljem utvrđivanja refraktivne pogreške ljudskog oka. Od 1980.godine MSD je prvi u Evropi proizvodio probna stakla koja odgovaraju staklima naočala.

Jedinstvena karakteristika MSD probnih stakala je u “meniskus” obliku: ovaj oblik odražava tipičnu konkavno-konveksnu geometriju uobičajenog stakla. Ako je ispitivanje vida provedeno sa meniskus probnim staklom, konačan odnos između recepta i konačnog proizvoda – naočala će biti bolji nego onaj dobiven upotrebom uobičajenih bi-konveksnih i bi-konkavnih probnih stakala.

MSD probna stakla su izrađena prema međunarodnim standardima prema ISO 9801:1997 i kompatibilna su sa svim vrstama probnih okvira izrađenih u skladu sa ISO 12867:1998.

Dostupni su sljedeći setovi, a svaki od njih se može naručiti sa nekoliko različitih vrsta kofera, stalaka ili polica.

MENISCUS SET 96 PROBNIH STAKALA MENISCUS SET 148 PROBNIH STAKALA MENISCUS SET 236 PROBNIH STAKALA
Pozitivne i negativne sferične leće:
0.25D – 0.50D – 0.75D – 1.00D – 1.25D
– 1.50D – 1.75D – 2.00D – 2.50D – 3.00D –
3.50D – 4.00D – 5.00D – 6.00D – 8.00D
– 10.00DPozitivne i negativne sferotorične leće:
0.25D – 0.50D – 0.75D – 1.00D -1.50D –
2.00D

Prizmatične leće:
1 Δ- 2 Δ- 3 Δ- 4 Δ

Dodaci:
– Red filter;

– Green filter;

– Zero power lens;

– Cross line.

Pozitivne i negativne sferične leće:
0,25D – 0.50D – 0.75D – 1.00D – 1.25D
– 1.50D – 1.75D – 2.00D – 2.25D – 2.50D
– 2.75D – 3.00D – 3.25D – 3.50D – 4.00D –
4.50D – 5.00D – 6.00D – 7.00D – 8.00D –
9.00D – 10.00D – 11.00D – 12.00DPozitivne i negativne sferotorične leće:
0.25D – 0.50D – 0.75D – 1.00D – 1.25D -1.50D – 1.75D – 2.00D – 2.50D – 3.00D

Prizmatične leće:
1 Δ- 2 Δ- 3 Δ- 4 Δ- 5 Δ

Dodaci:
– Maddox rods;

– Cross line;

– Pinhole disk;

– Stenopiac slit;

– Red filter;

– Green filter;

– Occluder.

Pozitivne i negativne sferične leće:
0.12D – 0.25D – 0.50D – 0.75D – 1.00D – 1.25D – 1.50D- 1.75D – 2.00D – 2.25D – 2.50D – 2.75D – 3.00D
– 3.25D – 3.50D – 3.75D – 4.00D – 4.50D – 5.00D
– 5.50D – 6.00D – 6.50D – 7.00D – 7.50D – 8.00D –
9.00D – 10.00D – 11.00D – 12.00D – 13.00D – 14.00D –
15.00D – 16.00D – 18.00D – 20.00DPozitivne i negativne sferotorične leće:
0.12D – 0.25D – 0.50D – 0.75D – 1.00D – 1.25D – 1.50D- 1.75D – 2.00D – 2.25D – 2.50D – 2.75D – 3.00D –
3.25D – 3.50D – 4.00D – 4.50D – 5.00D – 6.00D

Prizmatične leće:
1 Δ- 2 Δ- 3 Δ- 4 Δ- 5 Δ- 6 Δ- 7 Δ- 8 Δ-9 Δ- 10 Δ

Dodaci:
– Maddox rods;

– Cross line (2 pieces);

– Pinhole disk;

– Stenopiac slit;

– Red filter;

– Green filter;

– Occluder;

– Zero value lens;

– Frosted lens.