MES proizvodi

EASY RET

Laseri

Yellow laser – 577 nm valne dužine

Prikazana kao najraznovrsnija valna dužina u
dosadašnjoj naučnoj literaturi, snop 577 nm valne dužine ima niz prednosti:

  • Odličnu kombinovanu absorpciju melanina i oksihemoglobina;
  • Zanemarivu apsorpciju makularnih ksantofilnih pigmenata;
  • Odličnu penetraciju kroz katarakte i zamućene medije.

Subliminal mod

Subliminal tehnologija omogućava isporuku laserske zrake u isprekidanim intervalima, omogućujući tkivu da se “ohladi” i na taj način se izbjegava porast temperature tkiva, ne dolazi do opekotina niti trajnog oštećenja. Laserska zraka ne prži, ne uništava i ne dovodi do fotokoagulacije nego proizvodi fotostimulacijski učinak.

Ispis izvještaja

Poslije tretmana, detaljan izvještaj se može generisati u PDF formatu, potom se može štampati ili spremiti na USB stick.

577 nm laser sa fiber tehnologijom

Periferni i makularni fotokoagulator

Easyret je potpuno integrisan 577 nm ŽUTI fotokoagulator baziran na tehnološkom otkriću – laseru sa tehnologijom optičkih vlakana.

Dostupan je sa Haag Streit ili Zeiss modelima špalt lampi, nudi veliki izbor opcija prilagođenih tretmanima makularnih i perifernih retinalnih oboljenja.

MultiSpot mod

Karakteristična upotreba kratkih valova od 10 do 20 ms. MultiSpot tretmani nude dosta prednosti nad klasičnim zahvatima:

  • Manje rasipanja na retinu i horoideu te manje štete na retinalnom nervnom sloju;
  • Ugodan tretman nailazi na toleranciju kod pacijenata;
  • MultiSpot tretman se može isporučiti u 5 različitih prilagodljivih patterna za bolju adaptaciju na tretiranoj regiji.

Specifikacije:

  • Vrsta lasera: Laser sa tehnologijom optičkih vlakana;
  • Valna dužina: 577nm Žuta zraka;
  • Snaga na tkivo: do 2000 mW;
  • Trajanje pulsa: od 10 ms do konstantne zrake;
  • Single spot opcije: jedna zraka, ponavljajuća zraka, konstantna zraka, crtajuća zraka;
  • Subthreshold opcije: red mikro pulseva (Subliminal);
  • Šabloni: Multispot opcija: jedna tačka, kvadrati, krugovi, trostruki lukovi, makularna tačka;
  • Subthreshold opcija: jedna tačka, kv adrati, podesiva makularna tačka;
  • Resume®opcija: dostupna u multispot i
    subthreshold modu;
  • Veličina tačke: Jedna laserska tačka – kontinuirano varijabilne od 50μm do 400μm;
  • Šabloni: kontinuirano varijabilni od 100μm do 400μm;
  • Ciljajući snop: 630-650 nm;
  • Dimenzije: 174.2x97x72cm;
  • Težina: 60kg;
  • Hlađenje: putem Peltierovog efekta.