mes doo proizvodi

UV mjerenje

Mjerenje UV-A zračenja (375nm) koje je štetno za ljudsko oko, u koracima od 5%. Pritiskom na prekidač možete uporediti 2 leće. Ova funkcija omogućava lako objašnjenje razlike u UV propustljivosti između stare i nove leće ili stakla.
(Samo GL-8800UP)

PD mjerenje

Funkcija PD mjerenja pupilarne distance je nova opcija. Lijeva i desna PD, kao i ukupna PD se mogu mjeriti u koraku od 0.5mm.
(Samo GL-8800UP)

Zeleni LED

Mjerno svjetlo sada je promijenjeno u ZELENO sa talasnom dužinom od 525nm. Omogućava mjerenje normalnog indeksa ka visokom indeksu bez promjene Abbe.

Osnovne karakteristike su:

  • Napredno mjerenje progresivne leće;
  • Automatskim prepoznavanjem progresivne leće, prelazi se u progresivni način mjerenja leće;
  • Kompaktna veličina;
  • Nagibni LCD ekran;
  • Mogućnost mjerenja tamnih sunčanih naočala.