MES proizvodi

Endotelni mikroskop PERSEUS

Endotelni mikroskop

Specifikacije:

  • Mjerno područje: 0.54 mm x 0.27 mm;
  • Osvjetljenje: LED;
  • Faktor uvećanja: 180x;
  • Pahimetrijsko mjerenje: 400 mm do 750 mm;
  • Upravljanje preko 10.4’’ touch screen ekrana;
  • Baza podataka pacijenta.

Endotelna mikroskopija bitna je u dijagnostici mnogih distrofija rožnjače, degenerativnih bolesti, te u procjeni prije i poslije hirurškog zahvata i transplantacija rožnjače. Perseus je potpuno automatizirani bezkontaktni instrument koji pruža analizu endotela rožnice: uređaj brzo stvara visoko kvalitetne slike. Gustoća ćelija, pleomorfizam i polimegatizam, kao i pahimetrijski podaci izračunavaju se automatski. Sa Perseusom je moguće napraviti procjene i na periferijskim područjima rožnjače.

Perseus se koristi Phoenix softverom, koji ima bazu podataka pacijenata.

FUNKCIJE UREĐAJA:

MOZAIK – prikaz više slika na jednom ekranu – 1 centralna, 5 perifernih;

POREĐENJE – poređenje prethodnih slika pacijenta sa novim slikama za monitoring stanja pacijenta;

NEINVAZIVNI PREGLED ENDOTELNOG SLOJA, RUČNA OBRADA PODATAKA.