Potpuna dijagnostika suhog oka-Analiza očne površine

Suho oko je veoma često oboljenje koje zahvata zdravlje i opće stanje miliona ljudi širom svijeta. Lacrydiag, analizator površine oka je u potpunosti usklađen sa preporukama za dijagnostiku suhog oka utvrđenim u DEWS II izvještaju. Vrši brzu i kompletnu dijagnostiku tri sloja suznog filma, proizvodi sliku meibomovih žlijezda, te mjeri postotak gubitka ove žlijezde.

4 BEZKONTAKTNA MJERENJA U 4 MINUTE
  1. TERFEROMETRIJA
    kvalitativna i kvantitativna analiza lipidnog sloja. Evaluacija debljine lipidnog sloja na osnovu skale, metodom uporedbe;
  2. N.I.B.U.T
    (neinvazivni test pucanja suznog filma) – evaluacija stabilnosti suznog filma u sloju mucina. Automatsko softversko mjerenje pucanja suznog filma (sec);
  3. SUZNI MENISKUS
    kvantitativna analiza vodenog sloja, mjerenjem visine suznog meniskusa (mm);
  4. MEIBOGRAFIJA donjih i gornjih kapaka infracrvena meibografija je metoda koja jasno vizualizira stanje i disfunkciju meibomovih žlijezda. Softver automatski detektuje žlijezde, te automatski proračunava postotak gubitka.