mes doo proizvodi

LCD tabla za testiranje vida

Frey optotipi su jedno od najnaprednijih sistema za određivanje vidne oštrine. Tanki i atraktivni LCD paneli sa ugrađenim računarom, Frey tablice sa grafikonima podižu na viši nivo izgled svake klinike.

Kliničke prednosti frey optotipa: integrisani računar sa softverom s ciljem eliminisanja nekompatibilnosti razdvojenog soft- vera i hardvera:

  • Kompletan raspon kontrastnih, kolornih i stereo testova;
  • Opsežan raspon testova prema EU, UK, US i međunarodnim standardima;
  • Precizna prilagodba radne distance;
  • Animacije i video sekvence;
  • Random opcija i opcija ogledala.

Kompletan raspon testova uključujući i HOTV i AL-LEN predškolske testove koji su unaprijeđeni ani- macijama, slikama i videima u boji.

Snellen slova, simboli i brojevi, E i C Snellen, Crve-no/Zeleni testovi, Polarizacijski testovi (CP-400P i CP-600P), Heterphoria (CP-600P), dječiji, Ishihara, Vozački testovi, Bijelo/Crno testovi.