Multifunkcionalni 3D sistem za brušenje leća

Patternless Lens Edger:

  • Potpuno automatizovana obrada;
  • Modifikacija oblika-širina i dužina okvira se može jednostavno modificirati (slika!);
  • Zrcalna obrada-može se vršiti za V i Flat Bevel, kao i Groove obradu;
  • Veliki LCD ekran-detalji obrade su lako razumljivi. Prikaz je u stvarnoj veličini, tako da prislanjanjem okvira na ekran možete provjeriti detalje montaže;
  • 3D čitač okvira (frame tracer)-eliminira marginalnu grešku u vezi zakrivljenosti okvira, jer prati okvir trodimenzionalno.