mes doo proizvodi

Bio lupe

Binokularna indirektna oftalmoskopija (BIO) dijagnostički je postupak u kojem ljekar koristi kondenzacionu lupu i indirektni oftalmoskop montiran na glavi da bi pogledao strukture retine.

Pacijent može biti u ležećem položaju ili sjediti glave nagnute pod ugodnim uglom. Kondenzacione lupe koja se koriste za BIO pregled imaju veće uvećanje i niži profil vidnog polja u odnosu na lupe za biomikroskopiju.

U sljedećem linku možete pronaći više informacija: https://www.volk.com/collections/bio-lenses