Binokularni auto keratorefraktometar sa mjerenjem akomodacije oka:

  • Mjerenje prečnika zjenice (minimalno 2 mm);
  • Olakšano mjerenje kod pacijenata sa ugrađenim IOL-om, eliminacijom refleksije IOL-a;
  • Način rada – HI SPEED (6 mjerenja u sekundi za provjeru akomodacije);
  • Napredni algoritam eliminira grešku zbog treptanja u HI SPEED načinu rada;
  • Mjerenje oba otvorena oka, prirodno okruženje, omogućuje preciznije mjerenje;
  • Otvoreni prozor eliminira distrakciju pogleda i manje je stresno za pacijenta, a direktnim pogledom na stanje pacijenta, proces mjerenja je jednostavniji i za operatera. Omogućuje lahak i brz proces mjerenja za djecu;

Također:

  • Izbor bilo koje mete, za razliku od standardnih refraktometara gdje je meta uvijek ista;
  • Jednostavno mjerenje pacijenata sa naočalama, kontaktnim lećama i ugrađenim IOL-om.

Opcija: WMT-2 SISTEM SA POKRETNOM METOM u kombinaciji sa WAM-5500.