mes doo proizvodi

UV uređaj sa LED lampom za Crosslinking tretmane. Integrisana video kamera sa ekranom putem kojeg se manevriše procedurom čine ovaj uređaj jedinstvenim na tržištu. Novi telemetrijski optički dijelovi za isporučivanje ujednačenog zračenja omogućavaju izuzetno laku i ugodnu upotrebu.

Specifikacije:

  • 10” ekran;
  • Radna udaljenost 54 mm;
  • Otvor dijafragme 0 do 11 mm:
  • Valna dužina izvora svjetlosti 370 nm;
  • Snaga 10 mW;
  • Restore funkcija.