mes doo proizvodi

Biohemijski analizator VEGASYS

AMS analizator

Otvoreni automatski analizator za kliničke laboratorije. Radi imunoturbidimetriju i analize kliničke hemije koristeći metodologiju jednog ili dva reagnesa. Vegasys koristi 40 uzoraka (četiri segmenta sa 10 posuda) plus 1 segment za 6 standarda i 2 kontrole.

Odvojiva ladica reagensa sa 18 reagens bočica (25 ml svaka). Široki izbor metoda i reagenasa. Korisnik može aplicirati više od 300 kliničkih i imunoturbidimetrijskih analiza. Do 200 analiza na sat.