MES proizvodi

Remote Vision II

Foropteri / probna stakla:

Jačina sferne leće

-34.50 – +32.00D 0.25D step (0.125D/0.25D/1D)

Jačina cilindra

-7 – +7D 0.25D step (0.25D/1D)

Osa cilindra

0 – 180° 5 steps (1°/5°/45°)

Jačina prizme

0 – 20 0.5 step (0.25 /0.5 /1 )

Leće velike preciznosti i širi raspon mjerenja (-32D do +33D). Glavni dio je 24% manjih dimenzija od konvencionalnih modela koji omogućuje lakši pogled na lice pacijenta kroz široki prostor između leća komore.

Daljinski upravljač nudi pojedinačne tipke za kontrolu i refraktora i optotipa. Korištenje tipki omogućuje izravnu kontrolu sistema tabela. Ručna bežična daljinska upravljačka jedinica omogućuje kontrolu RV-II od 8 metara, omogućujući operateru izravno usmjeravanje sadržaja optotipskih tabela.

Kontrola tablica na dodir

  • Može se koristiti s obje vrste refraktora ili u kombinaciji s ručnim daljinskim upravljačem.

Printer / Power box

  • Napojna jedinica je 40% manja od konvencionalnog modela i ima nižu potrošnju snage od samo 80VA. Novi dizajn je kompaktan i jednostavan za korištenje printera odvojeno od napojne jedinice.

Mogućnost kombiniranja dodatne opreme koja odgovara svim potrebama, proračunima i lokacijama.