Biohemijski analizator Liasys

Potpuno automatizovan, direktni pristup, kontinuirano punjenje, stolni otvoreni analizator za analizekliničke hemije i imunoturbidimetrije.

Metode:

 • krajnja tačka,
 • kinetika,
 • diferencijacija,
 • fiksno vrijeme,
 • bihromatska i imunoturbidimetrija te
 • mogućnost programiranja do 999 testova.

Reagensi – 4 nosača do 33 reagensa podijeljeni na:

 • 2 nosača hlađeni Peltier stanicom po 20 reagenasa;
 • 2 nosača sa 13 reagens pozicija i 14 za standardne kontrole;
 • 2 dodatna mjesta za diluente.

Uzorci – 5 nosača za kontinuirani rad podijeljen na:

 • 64 mjesta za rutinske uzorke;
 • 14 mjesta za hitne uzorke, rad je omogućen u svakom momentu.

Do 333 testa na sat sa ISE, 200 bez ISE. Opciono ISE modul za Na+, K+, Cl- i barcod čitač.