MES proizvodi

Liasys

Biohemija

Biohemijski analizator LIASYS

Potpuno automatizovan, direktni pristup, kontinuirano punjenje, stolni otvoreni analizator za analizekliničke hemije i imunoturbidimetrije.

Metode: Krajnja tačka, kinetika, diferencijacija, fiksno vrijeme, bihromatska i imunoturbidimetrija te mogućnost programiranja do 999 testova.

Reagensi

4 nosača do 33 reagensa podijeljeni na:

  • 2 nosača hlađeni Peltier stanicom po 20 reagenasa;
  • 2 nosača sa 13 reagens pozicija i 14 za standardne kontrole;
  • 2 dodatna mjesta za diluente.

Uzorci

5 nosača za kontinuirani rad podijeljen na:

  • 64 mjesta za rutinske uzorke;
  • 14 mjesta za hitne uzorke, rad je omogućen u svakom momentu.

Do 333 testa na sat sa ISE, 200 bez ISE.

Opciono ISE modul za Na+, K+, Cl- i barcod čitač.