MES proizvodi

GV-900 Vision Chart

  • Slide show opcija

Posjeduje opciju snimanja 18 slika na SD memorijsku karticu i njihovu reprodukciju dok je sistem u modu mirovanja. Slike se smjenjuju svakih 5, 10 ili 15 sekundi. 6 različitih grafikona za test kretanja očiju. 4 vrste „Amsler Grid“ testova za makuarnu degeneraciju. Animirani testovi za mlađe pacijente.

  • ETDRS grafikon

4 različita testa za ETDRS ( Early treatment diabetic retinopathy study), koji su napravljeni da ustanove vidnu oštrinu pacijenata sa dijabetičnom retinopatijom. Mogu se detektovati čak i male promjene vidne oštrine.

LCD tabla za testiranje vida

  • Veliki izbor grafikona

Pored standardnih grafikona kao što su „Landaltovi prstenovi“, „Rotirajuće E“, „Test slova abecede“, brojevi, slike, posjeduje posebne testove za binokularni balans, test za aniseikoniu, stereopsiju, binokularnu fuziju, supresiju, strabizam, foriju, sljepilo za boje, „Amsler Grid test“ kao i ETDRS testovi.

  • Daljinski upravljač sa LCD ekranom
  • Opcija slučajnog odabira (Random)
  • Varijabilna udaljenost
  • Test za stereopsiju

Tabla posjeduje i posebne grafikone za stereopsijske testove. Sa opcijom nabavke Crveno/Zelenih naočala u mogućnosti ste izvršiti test za stereopsiju.

  • Kontrastni test

Kontrast se može mijenjati u 11 varijanti – 100%, 75%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 7.5%, 5%, 3%, 1.5%. Ova funkcija je pogodna za testiranja noćnog vida kod vozača kao i za skrining katarakte.

  • Crno/Bijeli test

Crno/Bijeli test pomaže da pacijenti sa operacijama katarakte i LASIK pacijenti lakše prepoznaju grafikone.

  • Mogućnost programiranja redoslijeda testiranja