Ellipse: potpuno automatski stolni biohemijski analizator

 • TIPOVI REAKCIJA: Krajnja tačka, Kinetika, Diferencijalna, Bihromatičke i Imunoturbidimetrija.
 • Način programiranja testiranja: selektivno-profil-grupa-hitni;
 • Postavljanje uzoraka: 4 odvojena sektora sa  8 pozicija svaki;
 • Epruvete: prečnik: od 8 do 16 mm, visina do 100 mm; čašice 3 ml za minimalnu količinu seruma;
 • Mjesta za reagense: do 24 pozicije;
 • Mjesta za standarde i kontrole: do 12 pozicija;
 • Urgentni uzorci: dostupni u bilo koje vrijeme;
 • Uzorkovanje: volumen uzorka: 2.0 do 99 µl / Volumen reagensa: 3.0 do 548 µl / Senzor nivoa / Automatsko ispiranje igle;
 • Kapacitet: 138 testova/sat; Radna temperatura: 37°C.
 • FOTOMETAR: direktna fotometrija, dupli snop, višetalasna optika;
 • TALASNA DUŽINA: 9 interferencijalnih filtera + 1 pozicija dostupna za opcionalni filter;
 • IZVOR SVJETLA: halogena lampa 6V / 10W;
 • DUŽINA OPTIČKOG PUTA: 6 mm;
 • LINEARNOST: do 4,200 Abs;
 • REZOLUCIJA: 0.0005 Abs.

Ellipse instrument pere i suši svaku reakcionu kivetu i vrši individualnu provjeru prije ponovne upotrebe. Redukovana veličina reakcione kivete, minimalizira reakcioni volumen na samo 200 µl po testu.

Ruka za uzorkovanje spojena na dilutor (bez potrošnih ili staklenih dijelova) garantira ekstremno visoku tačnost i minimalizira rizik od kontaminacije zahvaljujući programabilnom automatskom ispiranju igle pri svakom ciklusu. Senzor nivoa spriječava greške u uzorkovanju i pruža informacije o potrošnji reagensa.

Sa četiri odvojena nosača, novi uzorci se mogu dodati, ili izvesti STAT testovi odmah, bez prekida očitanja koja su već u toku. Mogu se koristiti ili primarne epruvete ili čašice za uzorke.