MES proizvodi

Ellipse

Biohemija

OPTIČKI SISTEM

 • FOTOMETAR: direktna fotometrija, dupli snop, višetalasna optika;
 • TALASNA DUŽINA: 9 interferencijalnih filtera + 1 pozicija dostupna za opcionalni filter;
 • IZVOR SVJETLA: halogena lampa 6V / 10W;
 • DUŽINA OPTIČKOG PUTA: 6 mm;
 • LINEARNOST: do 4,200 Abs;
 • REZOLUCIJA: 0.0005 Abs.

EKONOMIČAN

Ellipse instrument pere i suši svaku reakcionu kivetu i vrši individualnu provjeru prije ponovne upotrebe. Redukovana veličina reakcione kivete, minimalizira reakcioni volumen na samo 200 µl po testu.

POUZDAN

Ruka za uzorkovanje spojena na dilutor (bez potrošnih ili staklenih dijelova) garantira ekstremno visoku tačnost i minimalizira rizik od kontaminacije zahvaljujući programabilnom automatskom ispiranju igle pri svakom ciklusu. Senzor nivoa spriječava greške u uzorkovanju i pruža informacije o potrošnji reagensa.

FLEKSIBILAN

Sa četiri odvojena nosača, novi uzorci se mogu dodati, ili izvesti STAT testovi odmah, bez prekida očitanja koja su već u toku. Mogu se koristiti ili primarne epruvete ili čašice za uzorke.

ELLIPSE: potpuno automatski stolni biohemijski analizator

 • TIPOVI REAKCIJA: Krajnja tačka, Kinetika, Diferencijalna, Bihromatičke i Imunoturbidimetrija. Do  200 različitih testova, svi programabilni od strane korisnika;
 • Način programiranja testiranja: selektivno – profil – grupa – hitni;
 • Postavljanje uzoraka: 4 odvojena sektora sa  8 pozicija svaki; STAT uzorci se postavljaju u bilo koje vrijeme u bilo koji od četiri sektora, i pokreću se odmah;
 • Epruvete: prečnik: od 8 do 16 mm, visina do 100 mm; čašice 3 ml za minimalnu količinu seruma;
 • Mjesta za reagense: do 24 pozicije;
 • Mjesta za standarde i kontrole: do 12 pozicija;
 • Urgentni uzorci: dostupni u bilo koje vrijeme;
 • Uzorkovanje: volumen uzorka: 2.0 do 99 µl / Volumen reagensa: 3.0 do 548 µl / Senzor nivoa / Automatsko ispiranje igle;
 • Kapacitet: 138 testova/sat;
 • Radna temperatura: 37°C.