ShredTion

Tretman infektivnog otpada
Ovaj uređaj je inovativno i dugoročno rješenje za učinkovito ...

SinTion

Tretman infektivnog otpada
Učinkovito i sigurno rješenje za dezinfekciju i sterilizaciju infektivnog ...