TN-100

Tonometri
Frey TN-100 beskontaktni tonometar je moderni dijagnostički uređaj kojeg ...