DIAGON COAG 4D

Koagulacija
NEFELOMETRIČKI PRINCIP MJERENJA KOAGULACIONIH TESTOVA

DIAGON COAG S

Koagulacija
Screening INR test za profesionalnu upotrebu, fotooptički princip; Mogućnost ...

DIAGON COAG XL

Koagulacija
8 nezavisnih mjernih kanala; Koagulacijsko testiranje punog spektra; Imunološki, hromogeni testovi;