GL8800UP/7700

Fokometri
Mjerenje UV-A zračenja (375nm) koje je štetno za ljudsko ...