SAT 450

Biohemija
Potpuno automatizirani analizator sa direktnim pristupom, dizajniran da podrži ...

Vegasys

Biohemija
Otvoreni automatski analizator za kliničke laboratorije. Radi imunoturbidimetriju i ...

Liasys

Biohemija
Potpuno automatizovan, direktni pristup, kontinuirano punjenje, stolni otvoreni analizator ...

Ellipse

Biohemija
ELLIPSE: potpuno automatski stolni biohemijski analizator