DIAGON D-CELL 60

Hematologija
Mjerenje svih parametara za analizu pune krvi, kapilarne krvi ...

Hematološki reagensi

Hematologija
Sysmex® F-180/F-300/F-500/F800/M-2000 Sysmex® K-800/K-1000/E-4000/K-4500/E-5000 Sysmex® SF-3000 Sysmex® KX-21 Sysmex® ...