SAT 450

Biohemija
Biohemijski analizator SAT 450 Potpuno automatizirani analizator sa direktnim ...

Vegasys

Biohemija
Biohemijski analizator VEGASYS AMS analizator Otvoreni automatski analizator za ...

Liasys

Biohemija
Biohemijski analizator LIASYS Potpuno automatizovan, direktni pristup, kontinuirano punjenje, ...

Ellipse

Biohemija
OPTIČKI SISTEM FOTOMETAR: direktna fotometrija, dupli snop, višetalasna optika; ...